Страна на дестинация

Отказ от отговорност

Отказ от отговорност за www.transportingwheels.com

Отказ от отговорност за www.transportingwheels.com

Transporting Wheels.BV (Търговска камара: KVK), наричана по-долу Transporting Wheels, ви предоставя достъп до
www.transportingwheels.com и ви кани на предлаганите тук услуги.
Transporting Wheels си запазва правото по всяко време да променя или премахва съдържанието, без да е необходимо да съобщава за това.

Ограничена отговорност

Transporting Wheels се стреми да актуализира и/или допълва съдържанието на www.transportingwheels.com възможно най-често. Въпреки тази грижа и внимание е възможно съдържанието да е непълно и/или неправилно.
Материалите, предлагани на www.transportingwheels.com, се предлагат без каквато и да е гаранция или претенция за точност. Тези материали могат да се променят по всяко време без предварително уведомяване на Transporting Wheels.

По-специално, всички цени на www.transportingwheels.com са обект на грешки при писане и програмиране. За последиците от такива грешки не се поема отговорност. Въз основа на такива грешки не се сключва договор.

www.transportingwheels.com включва хипервръзки към уебсайтове или услуги на трети страни, като Transporting Wheels никога не може да поеме каквато и да е отговорност за това.

Авторско право

Всички права на интелектуална собственост върху тези материали на Transporting Wheels.
Копирането, разпространението и всякаква друга употреба на тези материали не е разрешена без писменото разрешение на Transporting Wheels, освен и само доколкото е предвидено друго в разпоредбите на императивното право (например право на цитиране), и освен ако не е посочено друго, както е.