Kraj docelowy

Prywatność i pliki cookie

Za pośrednictwem strony www.transportingwheels.com będą przetwarzane dane wrażliwe na prywatność lub dane osobowe. Transporting Wheels BV ceni prywatność swoich klientów i przestrzega należytej staranności w przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
Podczas przetwarzania przestrzegamy wymogów holenderskiej ustawy „Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp). Oznacza to, że:

 • jasno określić nasze cele przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, korzystając z niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności;
 • ograniczyć gromadzenie przez nas danych osobowych wyłącznie do danych osobowych potrzebnych do uzasadnionych celów;
 • najpierw poprosić o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika i wymagamy tego samego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • respektowania prawa użytkownika do wglądu, poprawienia lub usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych.

Transporting Wheels BV jest stroną odpowiedzialną za przetwarzanie wszystkich danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i do jakich celów. Zalecamy uważne zapoznanie się z nim.

Wykorzystanie danych osobowych

Korzystając z naszej usługi, użytkownik przekazuje nam określone dane. Mogą to być dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe dostarczone bezpośrednio przez użytkownika lub dane, co do których jest jasne, że zostały nam dostarczone w celu ich przetwarzania.
Wykorzystujemy następujące dane do celów wymienionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności:
 • Nazwa i adres
 • Numer telefonu
 • Adres rozliczeniowy
 • Adres e-mail
 • Płeć

Rejestracja

Niektóre funkcje naszego serwisu wymagają wcześniejszej rejestracji. Po dokonaniu rejestracji zachowamy nazwę użytkownika i podane przez niego dane osobowe. Zachowamy te dane, aby użytkownik nie musiał ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę internetową, w celu skontaktowania się z użytkownikiem w związku z wykonaniem umowy, fakturowaniem i płatnościami oraz w celu zapewnienia przeglądu produktów i usług zakupionych od nas.
Nie udostępniamy danych powiązanych z nazwą użytkownika stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z nami przez użytkownika lub jeśli jest to wymagane przez prawo. W przypadku podejrzenia oszustwa lub niewłaściwego korzystania z naszej strony internetowej możemy przekazać dane osobowe uprawnionym organom.

Obsługa zamówienia

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika podczas obsługi jego zamówienia. Jeśli jest to konieczne do prawidłowej obsługi, możemy przekazać dane użytkownika stronom trzecim.

Promocja

Poza reklamami na stronie internetowej możemy informować użytkownika o nowych produktach lub usługach:
 • przez e-mail
 • za pośrednictwem mediów społecznościowych

Formularz kontaktowy i newsletter

Prowadzimy newsletter, aby informować zainteresowanych o naszych produktach i/lub usługach. Każdy biuletyn zawiera łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji biuletynu. Twój adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.
Jeśli użytkownik wypełni formularz kontaktowy na stronie internetowej lub wyśle nam wiadomość e-mail, podane przez niego dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, w zależności od charakteru formularza lub treści wiadomości e-mail, aby w pełni odpowiedzieć i prawidłowo obsłużyć wiadomość lub e-mail.

Dane dotyczące lokalizacji

W razie potrzeby możemy gromadzić dane o lokalizacji użytkownika (GPS). W takim przypadku użytkownik zostanie wcześniej poproszony o wyrażenie zgody.
Te dane dotyczące lokalizacji i inne dane mogą być również przechowywane i przetwarzane przez dostawcę oprogramowania do nawigacji/mapowania, takiego jak Google Maps, ale dane te mogą być również wykorzystywane na przykład przez Google lub Apple. Nie mamy kontroli nad ich działaniami. Zalecamy zapoznanie się z obowiązującym oświadczeniem o ochronie prywatności danego dostawcy.

Publikacja

Nie będziemy publikować danych klientów.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Możemy przekazywać dane użytkowników naszym partnerom. Partnerzy ci są zaangażowani w realizację umowy.
Nasza strona zawiera przyciski mediów społecznościowych. Przyciski te są wykorzystywane przez dostawców tych usług do gromadzenia danych osobowych użytkowników.

Pliki cookie

 • Nasza strona używa plików cookie. Również za pośrednictwem stron trzecich, które są przez nas włączone.
 • Pliki cookie są umieszczane.
 • Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlony zostanie komunikat
 • Adres e-mail
 • Płeć
Zgoda na używanie plików cookie

Transporting Wheels BV jest stroną odpowiedzialną za przetwarzanie wszystkich danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i do jakich celów. Zalecamy uważne zapoznanie się z nim.

Google Analytics

Używamy Google Analytics do śledzenia odwiedzających naszą stronę internetową i uzyskiwania raportów o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny. Zaakceptowaliśmy umowę o przetwarzaniu danych od Google. Zezwalamy Google na wykorzystywanie informacji uzyskanych przez Analytics do innych usług Google i nie anonimizujemy adresów IP.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystania i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Strony internetowe osób trzecich

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich połączonych z niniejszą witryną za pośrednictwem łączy. Nie możemy zagwarantować, że te osoby trzecie będą obchodzić się z danymi osobowymi użytkownika w sposób bezpieczny i ostrożny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia. Zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem, aby być na bieżąco informowanym o wszelkich zmianach.

Weryfikacja i modyfikacja danych użytkownika

Zawsze możesz skontaktować się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub chcesz przejrzeć, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe.

Informacje kontaktowe

Transporting Wheels BV
Hanzelaan 351
8017 JM Zwolle, Holandia
info@transportingwheels.com
31527241054