Bestemming

Privacy en cookies

Via www.transportingwheels.com worden privacygevoelige of persoonlijke gegevens verwerkt. Transporting Wheels BV hecht waarde aan de privacy van haar klanten en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat we:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze Privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in ons bezit te respecteren.

Transporting Wheels BV is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze dienst verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze Privacyverklaring:
 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Geslacht

Registratie

Voor bepaalde functies van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na uw registratie bewaren wij uw gebruikersnaam en de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u ze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te voeren, om contact met u op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling, en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Afhandeling van uw bestelling

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens bij de afhandeling van uw bestelling. Indien nodig voor een goede afhandeling kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken.

Promotie

Naast de advertenties op de website kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten:
 • per e-mail
 • via sociale media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de door u verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is om uw bericht of e-mail volledig te beantwoorden en correct af te handelen.

Locatiegegevens

Indien nodig kunnen wij uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Als dat het geval is, zal u vooraf om toestemming worden gevraagd.
Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatie-/kaartsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben geen controle over hun acties. Wij raden u aan de toepasselijke privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Publicatie

Wij zullen uw klantgegevens niet publiceren.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen uw gegevens aan onze partners verstrekken. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Onze website is voorzien van social media buttons. Deze knoppen worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Cookies

 • Onze website maakt gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld.
 • Er worden cookies geplaatst.
 • Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij u een bericht
 • E-mailadres
 • Geslacht
Toestemming voor dit gebruik van cookies

Transporting Wheels BV is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google aanvaard. Wij staan Google wel toe de via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, en wij anonimiseren de IP-adressen niet.

Veiligheid

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

Contactgegevens

Transport Wheels BV
Hanzelaan 351
8017 JM Zwolle, Nederland
info@transportingwheels.com
31527241054